Πρόγραμμα

Ιερές Ακολουθίες Ιουλίου 2016

Κυριακή 03.07 12.00-13.30 Θ. Λειτουργία
Κυριακή 10.07 12.00-13.30 Θ. Λειτουργία
Κυριακή 17.07 12.00-13.30 Θ. Λειτουργία (Αγίας Μαρίνας)
Κυριακή 24.07 12.00-13.30 Θ. Λειτουργία (Αγίας Χριστίνης)
Κυριακή 31.07 12.00-13.30 Θ. Λειτουργία