Επικοινωνία

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Μηνάς
email: ioannis.minas@yahoo.com
τηλέφωνο: (+49) 89988950
 ή (+49) 016094947515

SPENDENKONTO:
Griechisch-orthodoxe Metropolie,
Stadtsparkasse München
IBAN: DE35 7015 0000 0000 0742 29
BIC: SSKMDEMMXXX