Επικοινωνία

Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Μηνάς
email: ioannis.minas@yahoo.com
τηλέφωνο: (+49) 89988950
 ή (+49) 016094947515

Δωρεές:
Stadtsparkasse München
BLZ: 70150000
KontoNr. 74229
Griechisch-orthodoxe Metropolie